სახანძრო თავაკები

სამკაპი

ელევატორი

დამხშობი თავაკი

გადამყვანი ქანჩი

სახელოსთან შემაერთებელი თავაკი

ქაფგენერატორი

წყალშემკრები

შემწოვი ბადე

სახელოს გადამყვანი