აქსესუარები

სახანძრო გადასაფარებელი

პირველადი დახმარების ყუთი

სახანძრო ქაფი

სახანძრო ბარი

ბაგორი

ძალაყინი

ნაჯახი

სახანძრო სათლი

ცეცხლმაქრის სადგამი

ქაფშემრევი

ქანჩგასაღები

სახანძრო კიბე

მიმართულების მანიშნებლები