სერვისები

ხანძარსაწინააღმდეგო და ანტისეპტიკური დამუშავება

ხანძარსაწინააღმდეგო და ანტისეპტიკური დამუშავება კომპანია "ელ+" ახორციელებს ხის კონსტრუქციების, ...

პროექტირება

საპროექტო სამუშაოები "ელ+" გთავაზობთ შემდეგი სახანძრო სისტემების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომს...

საევაკუაციო გეგმის შედგენა

საევაკუაციო გეგმა არის მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო ხანძრის დროს სწორი და დროული ევაკუირებისთვი...

ხანძრის დეტექციისა და ქრობის სისტემების მონტაჟი

ხანძრის დეტექცია და ქრობა სახანძრო სიგნალიზაციის მიზანია მომხმარებლის, შენობის მენეჯერის ან სახ...

ცეცხლმაქრის დამუხტვა

კომპანია "ელპლუსი" გთავაზობთ ცეცხლმაქრის ინსპექტირებისა და დამუხტვის სრულ სერვისს. სახანძრო უსა...